Воздушен компресор

  • Air Compressor

    Воздушен компресор

    Воздушен компресор е вид на опрема што се користи за компресија на гас.Структурата на компресорот за воздух е слична на онаа на пумпата за вода.Повеќето воздушни компресори се од типот на клипни приклучоци, ротирачки сечила или ротирачки завртки.Центрифугалните компресори се многу големи примени.